วันพ่อแห่งชาติ

ลานเบียร์ช้างรับลมหนาว

SOHO Variety Mall กับ Thai Beverage ร่วมกันจัดลานเบียร์ช้างอย่างเต็มรูปแบบที่หน้าศูนย์การค้าโซโห ในช่วงวันที่ 5 พ.ย. 2557 - 10 ม.ค. 2558

วันแห่งความรัก

เทศกาลลอยกระทง

วันที่ 1 พ.ย. 2557 - 12 พ.ย. 2557 บริเวณชั้น1ที่ศูนย์การค้าโซโหจะรวบรวมสินค้า OTOP มากมายหลากหลายชนิดมาเสนอขาย และในวันที่ 5 พ.ย. 2557 - 6 พ.ย. 2557 มีการแสดงจากโรงเรียนต่างๆร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมตลอดทั้งวัน

Example Frame